ബീഫ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്

ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൊരുതലാണ് ജീവിതം. ഇത്തരമൊരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ലെന്നു പറയണം. ഭക്ഷണത്തിനു മേൽ മതവും ഭരണകൂടവും ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയതിനു, ഏറെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട്. വടക്കേയിന്ത്യയിൽ പശുവിനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ തെക്കേഇന്ത്യയിൽ അതെ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇത്തരം സാങ്കേതികതകളില്ലെന്നു കാണാം.  ബീഫിന് മേൽ നിയന്ത്രണം ബീഫിന്റെ വിപണിയിൽ ഇടപെടലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ  പുതിയ നയം. കന്നുകാലി കശാപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള വില്പന ചന്തകളിൽ പാടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ, സാധാരണ മാട്ടിറച്ചി കച്ചവടക്കാരന് മാടിനെ കിട്ടുന്നതെങ്ങനെയാണ്. ഫാമുകളിൽ വളർത്തി വില്പന ഏറെ പ്രചാരമില്ലാത്തതാണ്. […]


Continue Reading

# സ്റ്റിംഗുകൾ വരട്ടെ, രംഗം കൊഴുക്കട്ടെ !

സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന്റെ ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കമിട്ടത്, തെഹെൽകയാണ്. അതിനു മുൻപ് ഇത്തരം സംഗതികൾ നടന്നിരുന്നുവോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആയുധ വ്യാപാരവും, കോഴയും രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്പ്രഭുത്വവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന തെഹെല്കയുടെ സ്റ്റിങുകൾ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂത കാലത്തെ പലതവണ മാറ്റി വരച്ചു.   വടക്കേന്ത്യൻ ചാനൽ മത്സരം    വ്യവസായ ലോബികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മിക്ക ഹിന്ദി ചാനലുകളുടെയും പിറവി. പത്ര മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെ ചാനലുകളും ഇവയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ട്. ചാനലുകൾ വാർത്തകളിൽ നടത്തിയ മത്സരം, വടക്കേന്ത്യൻ ചാനൽ ശൃംഖല സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും.വിനോദ ചാനലുകൾ വളിപ്പ് […]


Continue Reading

കവി ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂർ പരസ്യ മോഡൽ; കാച്ചെണ്ണയ്ക്കിനി കവിതയുടെ മണം

  മലയാള കാവ്യലോകത്ത് ഇതു ആദ്യമായിരിക്കാം. ഒരു കവി പരസ്യ മോഡലാകുന്നത്. അതും  കാച്ചെണ്ണയുടെ പരസ്യത്തിന്. പ്രശസ്ത കവി ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂർ, പുലിയൂർ ഹെർബൽ സെന്റർ പുറത്തിറക്കിയ  സൈനസ് മൈനസ് കാച്ചെണ്ണയുടെ പരസ്യ മോഡലാണ്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റൊറുകളിലെ കണ്ണാടിപ്പെട്ടിയിൽ കവിയുടെ പടമുള്ള കാച്ചെണ്ണ സെലിബ്രിടികൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു. എണ്ണ>  കവിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമാണ്‌ പുലിയൂർ ഹെർബൽ സെന്റർ. പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ കുടുംബത്തിൽ  ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പുലിയൂർ ഹെർബൽ സെന്ററിനെ  കവി മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നത്. കവിയുടെ മുഖ ചിത്രമുള്ള കവറിനുള്ളിൽ എണ്ണ പൊതിഞ്ഞു ആവശ്യക്കാർക്കെത്തിക്കുന്നു. മൈഗ്രൈൻ,സൈനസൈറ്റെസ്,അകാലനര […]


Continue Reading