ഗ്രീന്‍ പെപ്പർ പബ്ലിക്കയുടെ ആദ്യപുസ്തകം, അഷിതയുടെ ഹൈക്കു കവിതകള്‍

ഗ്രീന്‍ പെപ്പർ പബ്ലിക്കയുടെ ആദ്യപുസ്തകം, ‘അഷിതയുടെ ഹൈക്കു കവിതകള്‍’ -ടെ പ്രകാശനം, ശ്രീ അടൂ�ർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ശ്രീമതി സാ�വിത്രി രാജീവന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ എഴുത്തുകാരിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകയുമായ ശ്രീമതി ഡോ.പി.എസ്. ശ്രീകല, കഥാകാരിയും സംവിധായകയുമായ ശ്രീമതി ശ്രീബാല കെ. മേനോൻ, കഥാകൃത്ത് ശ്രീ ബി.മുരളി, കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശ്രീ വിനു എബ്രഹാം, മാധ്യമ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി അപർണ കുറുപ്പ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ശ്രീമതി അഷിതയുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എഴുത്തുകാരിയുടെ സന്ദേശം […]


Continue Reading