ഫ്രീ തിങ്കെർസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ചർച്ച നടന്നു

വാർത്ത

ഫ്രീ തിങ്കെർസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ചര്ച്ച നടന്നു. ദൈവാസ്തിക്യം ഇസ്ലാമിക നാസ്തിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും യുക്തിവാദിയുമായ സി.രവിചന്ദ്രനും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ നവാസ് ജുനെ യും പങ്കെടുത്തു. പുരുഷന്റെ പ്രസവ വേദന പോലെയാണ് ഒരാൾ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരാൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്‌ കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. മതം തിരഞ്ഞെടുക്കലല്ല. നാസ്തികം ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്.-രവി ചന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചു.പരിണാമത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ യുക്തിവാദത്തിനു കഴിയുന്നില്ല.ദൈവം യാദൃശ്ചികമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാനെന്ന് നവാസ് ജുനെ യും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഹാളിലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ജനാവലി സംവാദത്തെ കൗതുകപൂർവ്വം കേട്ടിരുന്നു. നവ മാധ്യമ പ്രതിനിധികളും ബ്ലോഗ്ഗർമാരും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *