കൊല്ലപ്പെടുന്ന ധീര സൈനികർക്കായി ആപ്പ്

സ്റ്റോപ്പ്‌ പ്രസ്‌

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ധീരന്മാരായ സൈനികർക്കായി വെബ്‌സൈറ്റും ആപ്പും. ഭാരത് കാ വീർ എന്ന ആപ്പ് നടൻ അക്ഷയ് കുമാറും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും ചേർന്ന് സമർപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *