# പതിനാറായിരം രൂപയ്ക്കു ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം , ഡൽഹിയിൽ വിവാദം

സമ്മേളനത്തിന് വിളമ്പിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിനു 16025 രൂപ വിലയിട്ടപ്പോൾ കുടുങ്ങിയത് ഡൽഹിയിലെ എ എ പി സർക്കാരാണ്. ഫെബ്രുവരി 11,12  തീയതികളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 80 പേർക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകിയത്. തുകയാകട്ടെ 16025. 12472 എന്നിങ്ങനെ. ഒരു പ്ലേറ്റിന് ഈ നിരക്ക് ഈടാക്കിയത് ഡൽഹി ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപറേഷൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയ വമ്പൻ ഭക്ഷണ നിരക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വാളിൽ ചർച്ചകൾ മുറുകി. ഫയൽ തന്റെയടുത്തു അനുമതിയ്ക്കായി എത്തിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ വാൻ […]


Continue Reading

ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ ‘കുഴപ്പങ്ങൾ’!

കുഴപ്പങ്ങളെ നാട്ടു നടപ്പായി കാണുന്ന ശീലമുണ്ട്. അത്തരം ശീലം, എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളെയും നിസ്സാരമാക്കുകയും,ഗുണത്തെ പാർവ്വതീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അഴിമതി അത്തരമൊരു കുഴപ്പമാണ്. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെടുന്നവരോട് ഇത്തരം ‘കുഴപ്പങ്ങൾ’ക്കായി ചില്ലറ കരുതണമെന്നും പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി തടസ്സമാകരുതെന്നും(പ്രായോഗിക)ഗുരുസ്ഥാനീയർ പറയും. ഇത്തരം നവകാല പ്രതിസന്ധിയിലാണ്,ന്യൂ ജനറേഷൻ പാർട്ടി യായ ആപ്പിന്റെ വരവ്. ചില്ലറ കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതു കൊണ്ടാകാം മലയാളികൾ  ‘കുഴപ്പങ്ങ’ളെയും ആപ്പിനെയും തള്ളിപ്പറയാത്തത്. കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ  സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ബാർ കോഴ വിവാദം, ആപ്പിന്റെ ദൽഹി വിജയ ത്തെ മുൻ നിർത്തി […]


Continue Reading