സോളി ഇടമറുക്: കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്ത് നേരിന്റെ തെളിമ

ആശയങ്ങളുടെ പെരുമഴയിലൂടെ നടന്ന യൗവ്വനം. യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ഇടമറുകിനോപ്പമുള്ള ജീവിതം. മിശ്ര വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടൽ. വറുതിയോടും എതിർപ്പുകളോടുമുള്ള  സമരങ്ങളിലൂടെ സോളി ഇടമറുക്, കേരളത്തിലെ കരുത്തുറ്റ വനിതകളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയായിരുന്നു. കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതിക ബോധമുള്ള ഒരു കാലത്ത് യുക്തിവാദിയായ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്തു ജീവിതത്തെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നേരിട്ട സ്ത്രീ. ഒന്ന്   ജീവിതത്തിൽ അസാമാന്യ ധൈര്യവും കരുത്തും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു സോളി ഇടമറുക്. മത തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണികൾ അവരെ ബാധിച്ചില്ല.ഇടമറുകിനെ വിവാഹം ചെയ്തത് മുതൽ സോളിയുടെ […]


Continue Reading

മൂക്കുന്നിമലയിലെ തേരാളി ഹൗസ്

വശ്യ മനോഹരമാണ് മൂക്കുന്നിമലയിലെ തേരാളി ഹൗസ്. വീടിട്നെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നാൽ തിരുവനന്തപുറം നഗരം കാണാം. പഴയ ശില്പ ചാതുരി തുളുമ്പിയ വാതിലുകളും നടുത്തളവും കൊണ്ട് ഹൃദ്യമായ വീട്. റബ്ബർ തോട്ടത്തിനരികെയുള്ള ചെറിയ വീട്ടിലായിരുന്നു സോളി ഇടമറുകിന്റെ താമസം.അയൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരും. സന്ദർശകർ വന്നാൽ, വിരുന്നു നല്കണമെന്നു നിർബന്ധം. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പാചകം.ഫോണിൽ പരിചയക്കാരോട് ഒരു സൗഹൃദം പുതുക്കൽ. പിന്നെ, യുക്തിവാദി സംഘം പരിപാടികൾ .മിശ്ര വിവാഹ സംഘം പരിപാടികൾക്കുള്ള യാത്രകൾ.കാൻഫെഡ് യോഗങ്ങൾ. സോളി ഇടമറുക് […]


Continue Reading