കേരള ബാങ്ക് വരുന്നു

 ദേശസാത്‌കൃത – സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ ചൂഷണത്തിന് തടയിടാൻ സർക്കാർ ബാങ്ക് വരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന -ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ചേർന്നതാകും പുതിയ ബാങ്ക്. ആറു മാസത്തിനകം ബാങ്ക് പ്രവർത്തനനിരതമാകുമെന്നാണ് സൂചന. ദേശസാത്‌കൃത ബാങ്കുകളെ പോലെ എടിഎമ്മും ഡെബിറ്റ് കാർഡും നൽകികൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. അടുത്തിടെ ഇസാഫ് എന്ന പേരിൽ തൃശൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.


Continue Reading