മലയാളഭാഷയ്ക്കു നൂതന നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ കിളിപ്പാട്ട് മാസിക

മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാകുന്നതിന്റെ   പൊലിമയാണ് ഇക്കുറി എഡിറ്റോറിയലിൽ കിളിപ്പാട്ട് മാസികയുടെത്. ഡോ.എം. ലീലാവതി,സി. രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോ.ജോർജ് ഓണക്കൂർ ഡോ.എം.എൻ.കാരശ്ശേരി,പ്രൊഫ. ജി.ബാലചന്ദ്രൻ ഡോ.ഷോർണൂർ കാർത്തികേയൻ,ഡോ.പി .സേതുനാഥൻ  തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ഒരു നിര എഡിറ്റർ ടി.ജി.ഹരികുമാറി നൊപ്പം കിളിപ്പാട്ടിന് പിന്നിലുണ്ട്.   സ്വന്തം ലേഖകൻ  മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാകണമെങ്കിൽ മലയാളികൾ ഉണരണം എന്ന ഡിസംബർ ലക്കത്തെ എഡിറ്റോറിയലാണ് ഇക്കുറി  കിളിപ്പാട്ട് മാസികയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നതിൽ , പ്രധാനം. കിളിപ്പാട്ട്, മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഒരു മാസികയാണ്. നൂതനമായ ഒത്തിരി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എഡിറ്റർ ടി.ജി.ഹരികുമാറിനുള്ളത്. 1.മലയാളത്തിൽ പേരിടുന്ന സിനിമകൾക്ക്‌ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സബ്സിഡി നല്കണം.ഇംഗ്ലീഷിൽ പേരിടുന്ന മലയാള […]


Continue Reading